Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Start campagne ‘Wijzer met de meldcode’

Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Waar lopen professionals tegenaan bij het werken met de meldcode? En wat werkt wel? De campagne ‘Wijzer met de meldcode’ komt met tips, voorbeelden en aanbevelingen uit de praktijk.
Start campagne ‘Wijzer met de meldcode’

In de afgelopen maanden heeft Augeo Foundation samen met LVAK (vereniging van aandachtsfunctionarissen) geïnventariseerd hoe organisaties belemmeringen kunnen wegnemen en wat professionals zelf daarin kunnen doen. De campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht twaalf vraagstukken, die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren.

De gratis campagne richt zich op professionals en aandachtsfunctionarissen in alle sectoren. Na inschrijving ontvang je tot juni acht keer een e-mail met daarin steeds een belangrijk meldcodevraagstuk. Ook komt er een gesprekshandreiking, waarmee je in je team of organisatie in gesprek kan gaan om stappen te maken met het werken met de meldcode in je eigen organisatie.