Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Scholen en kinderopvang mogen niet zomaar dicht

Oudervereniging BOinK ontvangt signalen dat kinderdagverblijven zelf besluiten tussen kerst en oud & nieuw hun deuren sluiten ‘om medewerkers rust te geven’. De organisatie wijst erop dat de kinderopvang op eigen initiatief niet zomaar mag worden gesloten, ook al kan het zich ‘heel goed voorstellen dat pedagogisch medewerkers toe zijn aan vakantie na dit hectische jaar’.
Scholen en kinderopvang mogen niet zomaar dicht

Voor zo’n besluit wordt genomen, moet met de oudercommissie van de opvanglocatie het adviestraject zijn doorlopen.

Als de oudercommissie negatief heeft geadviseerd en de kinderopvangorganisatie wil het advies niet overnemen, dan moet deze het advies gemotiveerd en beargumenteerd afwijzen. Dat mag alleen als het advies niet in het belang van de kwaliteit of kosten van de opvang is. Als de opvanglocatie tijdelijk wil sluiten moet dat minimaal een maand van tevoren aan de ouders gecommuniceerd worden. Is dit niet gebeurd dan mag de opvang niet dicht.

Ook sommige scholen blijken een potje te maken van hun opvangverplichting om open te blijven, in dit geval vanwege de verplichte schoolsluiting die het kabinet heeft afgekondigd in de strijd tegen Covid-19. Een aantal scholen houdt de noodopvang gesloten voor kinderen van wie slechts een van de twee ouders een cruciaal beroep heeft. Dat gaat tegen het kabinetsbeleid in.

Sommige ouders komen zo in de knel, zegt Marjet Winsemius, van de Stichting voor Werkende Ouders. Ze heeft legio voorbeelden: ‘Ik sprak bijvoorbeeld een huisarts – en huisartsen hebben het razend druk – van wie de man onregelmatig werkt in een niet-cruciaal beroep. Die moeten nu opeens opvang regelen en weten echt niet hoe ze het gaan doen.’ Lobke Vlaming, van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs vult aan: ‘Bij de vorige schoolsluiting ging het om enkele scholen die zich niet aan de regels hielden. Nu zien we dat hele schoolbesturen zich er niet aan houden.’

Hoeveel scholen in het land zich niet aan de regels houden is onduidelijk. Het ministerie van Onderwijs heeft geen getallen, maar ‘krijgt wel serieuze signalen’. Het ministerie zegt dat het beleid helder is: als een kind minstens één ouder heeft met een cruciaal beroep, moet het naar de noodopvang kunnen. Ook kwetsbare kinderen met bijvoorbeeld een moeilijke thuissituatie hebben recht op de opvang.