Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Schadevergoeding voor kinderopvangorganisaties voor van de weg halen Stint

Kinderdagverblijven en de producent van Stint hebben recht op een schadevergoeding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dit omdat het ministerie het vervoermiddel onterecht van de weg van de weg heeft gehaald. Dat heeft de Raad van State beslist in het hoger beroep dat het ministerie had ingesteld.
Schadevergoeding voor kinderopvangorganisaties voor van de weg halen Stint


Kinderdagverblijven hebben nu recht op een schadevergoeding, als zij ‘lichte’ Stints (met een elektromotor van 800 watt) gebruikten.

Volgens de Raad van State kan de minister kan niet worden verplicht om gebruikers van ‘zwaardere’ Stints te compenseren. Die werden gebruikt door 2283 kinderdagverblijven, maar zijn officieel nooit tot het verkeer toegelaten. Toch reden ze jarenlang op de weg, omdat de kinderdagverblijven niet wisten dat dat alleen de lichte Stint was officieel toegelaten.

In beroep
De Brancheorganisatie Kinderopvang is grotendeels tevreden over de uitspraak. De BK ging namens 170 kinderopvangorganisaties in beroep tegen het besluit van de minister om de Stint te schorsen en vervolgens definitief van de weg te halen, en dit ook nog eens te doen zonder enige vorm van compensatie. De rechtbank had BK eerder dit jaar al in het gelijk gesteld, maar de minister ging in hoger beroep, zoals de overheid standaard doet. Blijven doorprocederen tot de allerhoogste organisatie, op kosten van de belastingbetaler.

'Fouten minister'
Emmeline Bijlsma, BK-directeur: ‘De Raad van State heeft ons gelijk gegeven. Ze bevestigt dat de minister fouten heeft gemaakt bij de toelating van de Stint. Er waren onduidelijkheden bij de technische keuring. Dat de minister de Stint daarom bij nader inzien van de weg wilde halen is haar recht. Maar ze had wel meteen moeten toegeven dat de fout bij haar lag. En ze kan dat natuurlijk niet doen zonder compensatie. Want de gebruikers konden immers niet weten dat de minister die fouten had gemaakt. Wij mochten erop vertrouwen dat de zij haar werk goed had gedaan.’

Over één onderdeel van de uitspraak is de Brancheorganisatie niet tevreden. Dat gaat om het verschil dat de Raad van State maakt tussen de lichte en de zware Stints. Bijlsma: ‘Wij hebben dat onderscheid altijd gezien als een formalistisch, juridisch trucje waarmee de minister probeerde om onze sector buiten spel te zetten. De rechtbank steunde ons daarin en was van mening dat alle Stints tot de openbare weg waren toegelaten.’

 

De Raad van State kiest nu echter de kant van de minister. Wel erkent de Raad dat het een juridische truc betreft en wordt de minister opgeroepen om te kijken ‘naar de feitelijke schade die het handelen teweeg heeft gebracht’.