Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Samenwerken met jeugdzorg (Redactioneel BBMP nr. 1, 2020)

Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.

Soms is er op veel verschillende onderdelen tegelijk ondersteuning nodig. Tegelijk willen we kinderen die extra zorg nodig hebben gewoon laten meedoen met andere kinderen. Zodat ze erbij blijven horen.

In dit nummer van Kindcentrum BBMP volop aandacht voor de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg. Met adviseur passende jeugdhulp Jitty Runia (Nederlands Jeugdinstituut en PACT voor kindercentra) gaan we op pad door Nederland. Op zoek naar aansprekende voorbeelden van samenwerking tussen kinderopvang en jeugdhulp/ jeugdzorg. Die stromen binnen uit het hele land, na een korte oproep. We kiezen voor Driebergen, Hoorn, Almere en Heerenveen. Bij KindeRdam is een voorschools maatschappelijk werker van MEE Rotterdam actief die, als het nodig is, op huisbezoek gaat als pedagogisch medewerkers problemen bij een peuter signaleren. De samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg is goed. Maar soms ook frustrerend, want kinderen met een extra zorgbehoefte kunnen niet altijd (meteen) naar een juiste plek. Maria Jongsma beschrijft de aanpak van de gemeenten in Groningen en Drenthe. Bijt Samen Vroeg Erbij met de Kansrijke Start, die onze minister van volksgezondheid Hugo de Jonge kinderen wil geven? Het blijkt een chaotisch palet. Voor een kansrijke start voor alle kinderen is méér nodig. Verder een boeiend artikel over kindermishandeling en seksueel misbruik van twee toezichthouders van de GGD. Zij zien in hun praktijk dat pedagogisch medewerkers niet altijd in actie komen als deze een onderbuikgevoel hebben dat er ‘iets’ mis is. Kinderdagverblijven hoeven hiervoor niet alleen de verantwoordelijkheid te dragen, toezichthouders kunnen helpen. En hoeveel moet een kind bewegen om gezond te blijven? Daar valt op dit moment geen concreet advies over te geven. Wel is duidelijk dat bewegen een positieve invloed heeft op de motorische en cognitieve ontwikkeling. En, door spel, op de sociaal- emotionele ontwikkeling. Een helder overzichtsartikel vind je hierover op onze pagina’s Wetenschap.

Het belang van bewegen voor kinderen benadrukt ook ‘hersenprofessor’ Erik Scherder. In een levendige masterclass, zoals we die ook zo goed kennen van televisie, verhaalt hij over het effect van stress en liefdeloosheid op de ontwikkeling van de hersenen.

Nog geen abonnee? Neem nu een abonnement op BBMP!