Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Ruim 1 miljoen kinderen met kinderopvangtoeslag

In 2021 werd voor ruim 1 miljoen kinderen kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag stijgt nog steeds, sinds 2015. Wel vlakt de groei de laatste jaren af. De buitenschoolse opvang ving in 2021 bijna 536.000 kinderen op, de dagopvang 541.000. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers, na gegevens afkomstig van de Belastingdienst te hebben onderzocht.
Ruim 1 miljoen kinderen met kinderopvangtoeslag


Hoewel het aantal 0- tot 12-jarige kinderen in de afgelopen jaren is afgenomen, stijgt het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag sinds 2015. In de periode 2015-2018 was de groei in de dagopvang voornamelijk het gevolg van de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderopvanglocaties. In deze periode steeg het aantal 0- tot 4-jarigen in de dagopvang met ruim 100.000. Vanaf 2019 vlakte de groei van het aantal kinderen in de dagopvang af signaleert het CBS.

Het aantal kinderen dat door erkende gastouders wordt opgevangen, daalde in 2021 voor het vierde jaar op rij. In 2021 werden ruim 127.000 kinderen door een erkende gastouder opgevangen, ruim 26.000 minder dan in 2017. Vergeleken met een jaar eerder daalde in 2021 vooral het aantal kinderen dat voor of na school door gastouders werd opgevangen. In de kindercentra bleef het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang met bijna 500.000 nagenoeg gelijk.

In 2021 ontvingen ruim 668.000 ouders toeslag voor de opvang van in totaal ruim 1 miljoen kinderen. Dat waren bijna 6000 meer ouders en 11.000 meer kinderen dan in 2020. Gemiddeld ontvingen toeslagontvangers 5230 euro per jaar, 250 euro meer dan in 2020. De declarabele opvangkosten bedroegen in 2021 gemiddeld 7310 euro.

Bij de invoering van de kinderopvangtoeslag was het uitgangspunt dat de overheid, de werkgevers en ouders elk een derde deel van de opvangkosten zouden betalen. In 2021 betaalden ouders gemiddeld bijna 2100 euro op jaarbasis, dat is 28 procent van de declarabele opvangkosten. Een jaar eerder was dat 27 procent.