Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Rijk: verbetermaatregelen hersteloperatie kinderopvangtoeslag leiden tot versnelling

Volgens het kabinet gaat de aanpak van schulden bij ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslag-affaire voortvarend. Het kabinet verwacht dat aan het eind van 2023 90 procent van alle schulden van gedupeerden zal zijn afgehandeld. Alle maatregelen die zijn genomen om de hersteloperatie toeslagen te verbeteren, zorgen inmiddels voor een duidelijke versnelling bij de integrale schadebeoordelingen.


Dat staat in de voortgangsrapportage mei-augustus 2023 van de hersteloperatie toeslagen die staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot en met augustus hebben 65.000 mensen zich aangemeld als mogelijk gedupeerde bij uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Daarvan zijn in totaal nu 31.200 ouders erkend als gedupeerde. Ouders van wie is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen nu binnen een paar weken 30.000 euro. Daarnaast worden schulden gepauzeerd en aangepakt en publieke schulden kwijtgescholden.

Volgens het kabinet lopen inmiddels de ondersteuning door gemeenten, de uitvoering van de kindregeling en de schuldenaanpak voorspoedig. Voor extra versnelling is in september 2023 gestart met een ‘alternatieve route’ voor gedupeerde ouders met aanvullende schade waarmee zij sneller duidelijkheid krijgen over de financiële afronding van hun herstel. Deze alternatieve schaderoute bestaat nu naast de maatwerkroute bij de commissie werkelijke schade (CWS). De nieuwe route is bedoeld ‘om minder belastend te zijn en om ouders meer regie te geven’. Ook zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd bij de CWS om daarmee de wachttijden te verkorten en om de werkwijze van de commissie te verbeteren.