BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Rekenkamer en Sardes: minister ‘goed op weg’ met voorschools beleid

Hoe ver zijn gemeenten en vve-aanbieders met de invoering van extra voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters? Onderzoekers van Sardes en Oberon hebben in het najaar van 2019 een eerste representatieve meting gedaan, om te inventariseren hoe de implementatie van deze urenuitbreiding verloopt.
Rekenkamer en Sardes: minister ‘goed op weg’ met voorschools beleid


Daarin keken zij naast de voortgang ook naar de vormgeving en de (on)bedoelde effecten van de invoering. Dit zijn de resultaten:

  • de beleidsintensivering ligt op schema: nagenoeg alle gemeenten en ve-aanbieders zijn (ruim) op tijd klaar met het realiseren van het 960-uursaanbod; 

  • de urenuitbreiding vereist goede samenwerking tussen gemeente en ve-aanbieders, en beleidsvrijheid voor VE-aanbieders; 

  • tijdig beginnen, een goede samenwerking tussen gemeente en ve-aanbieders, en beleidsvrijheid voor maatwerk en flexibiliteit dragen bij een voorspoedige invoering;

  • extra uren worden vooral gerealiseerd door verlenging dagdelen;

  • de uitbreiding wordt aangegrepen om de structurele kwaliteit van ve te verbeteren;

  • driekwart van de gemeenten en ve-aanbieders verwacht dat de urenuitbreiding de ontwikkeling van doelgroeppeuters versterkt;

  • bij enkele gemeenten en ve-aanbieders bestaan zorgen of de urenuitbreiding gaat leiden tot een uitval onder doelgroeppeuters. 

Ook de Algemene Rekenkamer doet eind mei 2020 uitspraken over voorschoolse educatie, in het onderzoek in het jaarverslag 2019 en de bedrijfsvoering van het ministerie van OCW. Naar aanleiding hiervan heeft de Rekenkamer een aantal aanbevelingen om de voorschoolse educatie te versterken. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van het rapport:

  • volg ouders of zij daadwerkelijk (extra) uren afnemen waar hun kind recht op heeft en bij afnemend gebruik actie;

  • stimuleer gemeenten om tijdig te beginnen met de voorbereiding voor inzet HBO-geschoold personeel;

  • zorg dat er antwoord komt op de vraag tegen welke kosten gemeenten de voorschoolse educatie versterken.

'Goed op weg'
Volgens de Rekenkamer is de minister ‘goed op weg’ met zijn aandeel in de versterking van de voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Bijna alle gemeenten halen naar verwachting op tijd het doel van de urenuitbreiding. De minister heeft voor de versterking 170 miljoen euro per jaar extra toegevoegd aan de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Daarbij heeft hij heldere kaders gesteld waaraan gemeenten moeten voldoen en een ondersteuningstraject ingesteld dat gemeenten helpt bij de implementatie van het beleid.