Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Recordindexering tarieven kinderopvangtoeslag 2023 verwacht

Na de marginale verhoging in 2022 met +0,5 procent ziet het ernaar uit dat de indexering van de kindertoeslagtarieven voor 2023 op 5,7 procent uitkomt. Dat heeft Bureau Buitenhek berekend op basis van de meest recente ramingen (CEP 2022) van het Centraal Planbureau.
Recordindexering tarieven kinderopvangtoeslag 2023 verwacht

Het maximum toeslagtarief voor dagopvang zal stijgen van € 8,50 nu naar € 8,99 in 2023 en voor de bso zal het stijgen van € 7,31 nu naar € 7,72 in 2023. De gastouderopvang krijgt, naast de standaardindexering, in 2023 te maken met een incidentele korting van € 0,15 als dekking voor de extra kosten van intensiever toezicht. Daardoor stijgen de toeslagtarieven voor gastouderopvang minder: van € 6,52 nu naar € 6,74 in 2023.

Jaarlijks worden de maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. De index is een gewogen gemiddelde van de CPB-ramingen voor de ontwikkeling van de loonvoet bedrijven (80 procent) en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (20 procent). Ook het verschil tussen de raming 2021 en de raming 2022 speelt een rol voor de indexering in 2023. De raming die in 2021 is gemaakt voor de loon- en prijsontwikkeling in 2022 wijkt af van de nieuwe raming die in 2022 is gemaakt. Ook daarvoor wordt gecorrigeerd in 2023.

Sinds het begin van de toeslagregeling in 2005 is dat een recordverhoging van de toeslagtarieven. Het eerdere record van de standaardindex dateert van 2019 en bedroeg toen 4,0 procent.

De record-indexering wordt onder andere veroorzaakt door de coronacrisis en de effecten van de Oekraïne-crisis op de inflatie, aldus Ed Buitenhek. Ook de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt speelt een rol. De verhoging van de toeslagtarieven is namelijk gekoppeld aan de ramingen CPB voor inflatie- en loonontwikkeling. De eerdere ramingen daarvan voor 2022 heeft het CPB bijgesteld en die correctie/extra verhoging (met 2,3 procent punten) wordt doorberekend in de toeslagtarieven voor 2023.