Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Recensie 'Wetenschap en praktijk': Aanrader voor stafpedagogen en leidinggevenden

‘Wetenschap en praktijk’ is een toegankelijk boek. Het boek is een pleidooi voor de waarde van wetenschappelijk onderzoek. De boodschap is: wetenschappelijke kennis is nodig om de kwaliteit van de praktijk continu te blijven verbeteren. Kennis werkt! Al lezende in het boek krijg je ‘zin om mee te doen’ aan onderzoek.
Recensie 'Wetenschap en praktijk': Aanrader voor stafpedagogen en leidinggevenden

Een recensie van Clarine de Leve, pedagoge en directeur van E-school. Verschenen in BBMP, 4 2021.

Juist in een tijd dat wetenschap van groot belang is om een antwoord te vinden op vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn en klimaat, staat de wetenschap onder druk door politieke ontwikkelingen, zoals het populisme. Experts en wetenschappers worden ondermijnd door politieke belangen en meningen van leken die niet gebaseerd zijn op (wetenschappelijke) distantie en objectiviteit.

In de inleiding schrijft de auteur Jaap van der Stel: ‘Studenten in het hbo worden in hun opleiding gestimuleerd een onderzoekende houding aan te nemen. Docenten trainen hen om zelf onderzoek te doen. Dit boek bouwt hierop voort door de aandacht te richten op het toepassen van kennis in de praktijk en, in verband daarmee, het op waarde schatten van gepubliceerde wetenschappelijke bevindingen. Het is geen boek over het doen van onderzoek. Het boek geeft inzicht in het belang van wetenschappelijk onderbouwde kennis voor de beroepsuitoefening.’

Van der Stel is lector ggz (psychische gezondheidszorg) aan de Hogeschool Leiden en heeft jarenlang gewerkt in zorginstellingen. Hij is in 1995 gepromoveerd tot doctor in de sociale wetenschappen in Utrecht en in 2009 tot doctor in de geneeskunde in Leiden. Daarnaast heeft hij verschillende boeken geschreven op het terrein van de psychische gezondheidszorg.

Bruikbaarheid Wetenschap en Praktijk
Het boek richt zich op (aanstaande) verpleegkundigen, sociaal werkers, welzijnswerkers, vaktherapeuten en paramedici zoals fysiotherapeuten en logopedisten. Maar in de werkvelden kinderopvang en onderwijs hebben we net zo goed te maken met nieuwe kennisontwikkeling op het gebied van gezond opgroeien van kinderen. Dit boek is een aanrader voor stafpedagogen en leidinggevenden wanneer zij overwegen deel te nemen aan praktijkonderzoek samen met universiteiten of hogescholen. Ook voor docenten en jonge onderzoekers is het een bruikbaar boek, wanneer zij zich willen verdiepen in praktijkonderzoek.

Lees hier de volledige recensie

Bestel Wetenschap en praktijk Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk bij Uitgeverij SWP.