Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Reacties uit het onderwijs op regeerakkoord

Onderwijsplannen van het komende kabinet stemmen hoopvol, zegt de PO-Raad. Het dichten van de salariskloof en een masterplan structurele bekostiging voor versterking van de onderwijskwaliteit zijn ‘zaken waar het onderwijs al heel lang om vraagt’, verwoordt PO-Raad-voorzitter Freddy Weima.
Reacties uit het onderwijs op regeerakkoord


‘Dit kabinet laat zien duurzaam te willen investeren en noodzakelijke veranderingen door te voeren in deze voor ons land en onze toekomst zo belangrijke sector. Wel missen we aandacht voor onderwijshuisvesting.’

PO-Raad
Op hoofdlijnen ziet de PO-Raad in het akkoord aandacht voor meer personeel, een kansrijke start voor alle kinderen en een lange-termijnagenda voor versterking van de onderwijskwaliteit: drie van de vier prioriteiten die de PO-Raad in de afgelopen periode veelvuldig bij de onderhandelende partijen onder de aandacht heeft gebracht. Over de vierde, vernieuwing van schoolgebouwen, rept het regeerakkoord niet. Dat stelt teleur: goede, gezonde, toegankelijke en duurzame schoolgebouwen zijn noodzakelijk om goed te kunnen leren en werken. 

 

Vereniging Openbaar Onderwijs
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ziet in het regeerakkoord één rode draad: kansengelijkheid. ‘En dat is prachtig. Maar nu aan de slag! Want daar is in Nederland vandaag de dag helaas nog veel aan te doen. Dus het enthousiasme over de vele plannen zal snel wegebben, het zal gaan om de uitvoering.’

De basis moet op orde, te beginnen met effectief reken- en taalonderwijs, vindt de VOO. ‘Nederland presteert op dit vlak al vele jaren slechter dan de meeste landen in de OESO en eigenlijk weet niemand precies hoe dit komt. Gelukkig gaat de Onderwijsraad hier in 2022 onderzoek naar doen en hopelijk levert dat wat houvast op voor de besteding van het miljard dat structureel klaarligt voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.’

Ook in dit nieuwe regeerakkoord wordt er relatief weinig aandacht besteed aan het lerarentekort, signaleert de VOO. Het enige wat wordt gezegd is dat huidige leerkrachten gestimuleerd gaan worden om méér uren te werken. ’Het is zeer de vraag of dat gaat helpen.’ Een verstandige keus vindt de organisatie het dichten van de loonkloof tussen po-leerkrachten en 2e graads leerkrachten in het voortgezet onderwijs, op basis van het idee dat voor beide bevoegdheden een gelijkwaardige (HBO)opleiding vereist is. 

AOb
Actievoeren loont, dat is volgens AOb-voorzitter Tamar van Gelder de belangrijkste les uit het regeerakkoord. ‘Er staan een aantal zaken in waar wij al jarenlang voor strijden. Zoals het dichten van de loonkloof tussen basis- en voortgezet onderwijs.’

Wethouders onderwijs
‘Het is goed nieuws dat de nieuwe regering fors gaat investeren in onderwijs, want dat is ook hard nodig. Er is veel dat gerepareerd moet worden’,
reageert de Amsterdamse wethouder van onderwijs, Marjolein Moorman. ‘We kampen bijvoorbeeld met een gigantisch lerarentekort. Ik ben daarom blij dat de lonen in het basisonderwijs omhoog gaan en de loonkloof met het voortgezet onderwijs wordt gedicht.’

D66
D66-Kamerlid Paul van Meenen is natuurlijk ook enthousiast over zijn eigen akkoord: ‘Op dit moment wordt je toekomst nog te veel bepaald door wie je ouders zijn, waar je woont of waar je vandaan komt. De coronacrisis heeft dat nog zichtbaarder gemaakt en laat bij veel leerlingen, leraren en ouders flinke sporen achter. Leraren doen fantastisch werk. En het is goed dat we met dit akkoord echt het verschil kunnen maken. We moeten de volgende stap zetten. Zodat iedereen de beste kans krijgt op de mooiste toekomst.’