Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Reacties op uitstel nieuwe financiering kinderopvang

‘Zeer onverstandig en risicovol’, reageert de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang op het uitstel van de invoering van bijna-gratis kinderopvang. De BMK is verbijsterd dat het plan twee jaar wordt uitgesteld, zegt voorzitter Loes Ypma. ‘Dit betekent dat het complexe en foutgevoelige toeslagenstelsel nog jarenlang nieuwe slachtoffers zal maken. Nog steeds ontstaat iedere dag onder ouders een nieuw individueel toeslagenschandaal.’


‘Daarnaast schreeuwt de Nederlandse arbeidsmarkt om oplossingen en voor ouders is kinderopvang dé voorwaarde om te kunnen werken. Tenslotte zal uitstel leiden tot risico’s voor kinderen en gezinnen in kwetsbare posities waar we een terugval in kansengelijkheid zullen gaan zien.’

Oudervereniging BOinK reageert juist opgelucht over het uitstel van de bijna gratis kinderopvang. ‘Het is goed dat nu wordt ingezien dat dit helemaal niet realistisch was’, zegt Gjalt Jellesma van BOinK. ‘De druk is heel hoog in de kinderopvang. Je kan een sector niet zo onder druk zetten, het is spelen met vuur.’

BOinK zweeft tussen de standpunten van de verschillende brancheorganisaties in de kinderopvang in. Het kabinetsvoornemen voor bijna gratis kinderopvang was zowel een goed als een slecht plan. ‘Het is een goed plan waar het gaat om het bouwen van een solide stelsel, maar een slecht plan waar het gaat om gedane toezeggingen aan ouders.’ Volgens Jellesma zitten er nog veel haken en ogen aan de uitvoering van de nieuwe regels. ‘Het zat nu allemaal in de snelkookpan qua voorbereiding en dat is nooit goed.’

De PO-Raad is zeer teleurgesteld dat het kabinet het bijna gratis maken van kinderopvang vanaf 2025 uitstelt naar 2027. ‘Toegankelijke kinderopvang is een essentiële schakel in de strijd tegen kansenongelijkheid’, aldus PO-Raadvoorzitter Freddy Weima. ‘Het is voor kinderen ontzettend belangrijk dat zij al vroeg samen leren, spelen, zich ontwikkelen en zo met een goede start aan de basisschool beginnen. Dat dit besluit veel kinderen deze kans ontneemt is dan ook zeer zorgelijk.’

‘Veel professionals in beide sectoren hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het mogelijk maken van dit nieuwe stelsel. Ondanks de grote personeelstekorten’, stelt Weima. ‘Zij zijn volledig verrast door dit nieuws en weten niet waar ze aan toe zijn. Of het nieuwe stelsel in 2027 onder een nieuw kabinet wordt ingevoerd is ook nog maar de vraag. Zij verdienen, net als ouders én kinderen, zo snel mogelijk duidelijkheid.’