Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Reacties op arbeidsmarktbrief kinderopvangminister Van Gennip

Vanuit de kinderopvang klinkt er zowel lof als kritiek als het gaat om de uitgebreide brief van kinderopvangminister Van Gennip. Kritische kanttekeningen maakt BK-directeur Emmeline Bijlsma: ‘Het beleid van dit kabinet om de kinderopvang “bijna gratis” te maken zal leiden tot een ongeëvenaarde toename van de vraag. Daardoor zullen de tekorten van nu 5000 medewerkers oplopen naar zo’n 50.000 medewerkers.’

 
‘De maatregelen die de minister nu aankondigt zijn helaas slechts een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met het effect van de “bijna-gratis”-kinderopvang. Onze suggestie aan het kabinet: maak de kinderopvang helemaal gratis voor mensen met een kleine portemonnee en kinderen in een kwetsbare positie. De rest van de ouders betaalt naar draagkracht, dan bereik je ook al je doelen’, aldus Bijlsma.

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Loes Ypma, voorzitter de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is enthousiaster: ‘De minister geeft met deze brief blijk van haar waardering voor de kinderopvang en sluit aan bij de urgente signalen vanuit de sector, ze maakt hiermee een goede start!’ Toch er is meer nodig, denkt Ypma. Zo zou al in 2023 de kinderopvangtoeslag kunnen worden verhoogd.

‘Als werkgevers zouden wij graag de afspraak willen maken dat 100 procent van de verhoging van de tarieven vanuit de overheid, rechtstreeks in de komende CAO wordt ingezet voor een salarisverhoging. Zo gaan de kosten voor ouders niet omhoog, maar kunnen we wél aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden bieden.’

BOinK​

BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma is minder enthousiast over de plannen van minister Van Gennip. Hij ziet meer in het verkorten van de opvangdagen, want meer dan ‘80 procent van de ouders heeft voldoende aan negen uur opvang per dag’. Zo kunnen vroege en late diensten in de kinderopvang worden afgeschaft, zodat het aantrekkelijker wordt om in de kinderopvang te werken. ‘De vroege en late diensten worden als zwaar ervaren door de pedagogisch medewerkers.’

Ook vindt hij dat kinderopvangmedewerkers netto meer zouden moeten overhouden. De overheid moet ervoor zorgen dat ‘meer werken’ ook echt loont. Daarnaast ziet hij een oplossing in een volledige bezetting van de kinderopvang op woensdagen en vrijdagen, ‘maar dit zou maatschappijbreed ondersteund moeten worden, ook bij werkgeversorganisaties’.