Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Privacy in de kinderovang

De wet Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG regelt de privacy van de burger. Maar hoe om te gaan met privacy in de professionele praktijk van de kinderopvang? Wat mag wel, wat mag niet?
Privacy in de kinderovang

De AVG wordt vaak ervaren als belemmerende wetgeving die integraal samenwerken bepaald niet bevordert. Deze interpretatie en toepassing van de AVG is echter onjuist. De AVG is een prachtige wet ter bescherming van de privacy die samenwerking niet hoeft te belemmeren. Op 22 september organiseert Logavak/Kinderopvangschool hierover een online bijeenkomst onder leiding van mr Jolanda van Boven. Tijdens het webinar worden de zorgvuldigheidseisen van de AVG besproken, ook in relatie tot de privacy en het beroepsgeheim. De cursisten ontvangen praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk om conform de  AVG te handelen. Er is volop ruimte voorinbreng van eigen casuïstiek.

 

Kijk op deze pagina voor meer informatie.