Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Praten over oorlog met kinderen

Een oorlog, zoals in Oekraïne, komt ook jouw groep in. Beelden, meningen, emoties en gevoelens nemen kinderen en jongeren mee de klas of bso-groep in. Wat ze zien en horen op het Jeugdjournaal en social media roept reacties op. Dit vraagt van de beroepskracht alertheid, gesprek, inlevingsvermogen en tijd en ruimte in de dagelijkse omgang met de kinderen.
Praten over oorlog met kinderen


Kinderen zijn met de oorlog bezig, maar ieder op zijn eigen manier. De ene leerling leest erover, de ander kijkt het Jeugdjournaal en sommige hebben familieleden in het conflictgebied. Weer een ander heeft in het verleden te maken gehad met oorlog, geweld of een gedwongen verhuizing. Er zijn ook kinderen waarbij er thuis niet of bijna niet over de oorlog wordt gesproken. Of kinderen die discriminatie ervaren omdat vluchtelingen met eenzelfde huidskleur of religie minder hulp of steun krijgen. 

Deze verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen hebben invloed op de groepsdynamiek. Zo kun je merken dat het conflict doorwerkt in de interactie tussen kinderen, de verhoudingen binnen de groep en zelfs dat vriendschappen hierdoor worden beïnvloed. Wanneer je dit merkt, is het belangrijk om hiermee aan de slag gaat. Wat kun je doen? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zet op een rij waar je op moet letten.

Het NOB heeft een document gemaakt met een scala aan linkjes naar veelal gratis lesmateriaal, prentenboeken en direct bruikbare downloads voor leerlingen in de leeftijd van 3-18 jaar. Vooraf gegaan door een interview met een Nederlandse leraar in Kiev waarin zij haar ervaringen met het onderwijs in Oekraïne deelt. Er staat ook een duidelijke uitleg in over de online lessen van de Oekraïense overheid. In het document staat ook een duidelijk voorschools aanbod voor Oekraïense kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar.

Meer kennisbronnen:

Boeken over angst, het hanteren en het begeleiden bij angst: zie deze boeken.

Veel is ook te vinden in de digitale kennisbank pedagogiekdigitaal.nl

Kijk op het forum van ouders.nl en start een gesprek hierover of volg een bestaande discussie op ouders.nl