Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Position paper Platform Kindcentra rijke schooldag

Het Platform Kindcentra juicht de plannen uit het regeerakkoord rondom de rijke schooldag toe. Volgens het platform kán de rijke schooldag een belangrijke bijdrage leveren aan de brede en rijke ontwikkeling van kinderen, mits goed uitgewerkt. Het platform doet in dit position paper een aanbevelingen voor een succesvolle en duurzame realisatie van een rijke schooldag voor alle kinderen.
Position paper Platform Kindcentra rijke schooldag


In het Platform Kindcentra zijn werknemersorganisaties, sectororganisaties, ouderorganisaties en andere organisaties vertegenwoordigd. De leden van het platform hebben zich verenigd vanuit de gedachte dat de tijd in Nederland rijp is om een stap vooruit te zetten in de samenhang van voorzieningen voor de ontwikkeling van jonge kinderen van 0-13 jaar.