Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

PO-Raad vindt plan voor voltijdsbonus te eenzijdig

De PO-Raad is niet blij met de pilot van onderwijsminister Wiersma om een voltijdsbonus te introduceren, die leraren moet verleiden om meer uren te gaan werken. De PO-Raad mist afstemming, samenwerking en structureel beleid op dit punt. Een gemiste kans, vindt de PO-Raad.
PO-Raad vindt plan voor voltijdsbonus te eenzijdig


Voorzitter Freddy Weima zegt daarover op Radio 1: ‘Je hebt de werkgevers en de werknemers keihard nodig om dit in goede banen te leiden.’ 

De PO-Raad onderstreept de urgentie van een brede aanpak van de personeelstekorten. Het vergroten van de gemiddelde werktijdfactor in de sector is daarin een belangrijk element. Eind september stuurde de PO-Raad nog een brief naar de Tweede Kamer, waarin de sectorvereniging pleitte voor onder andere het verkennen van mogelijkheden om het aantrekkelijker te maken om meer uren te werken. 

De PO-Raad wil met de op eigen houtje opererende minister in gesprek. ‘Beloningsafspraken maken we aan de cao-tafel, voor de regelruimte hebben we de politiek nodig’, zegt Weima. De PO-Raad wil ook oog hebben voor bezwaren die vakbonden aantekenen. Verder pleit de sectorvereniging voor een intensievere samenwerking met de kinderopvang, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van combinatiebanen.