BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Platform Toekomst van Arbeid: sluit opvang en onderwijs beter op elkaar aan

Het platform Toekomst van Arbeid, een platform van publieke en private partijen met een breed maatschappelijk draagvlak, wil een voorziening voor kinderen van 0-6 jaar, de speelleerschool, en een brede school voor kinderen van 6-12 jaar. Dit is een van de vele aanbevelingen die het platform doet aan het kabinet voor de toekomst van werk, leren en verzekeren.
Platform Toekomst van Arbeid: sluit opvang en onderwijs beter op elkaar aan


Een van de aanbevelingen is een breed toegankelijke kinderopvang voor twee dagen in de week voor alle kinderen van nul tot zes jaar. En een brede schooldag waarin onderwijstijd en opvangtijd flexibeler in elkaar overlopen. Alle kinderen van 1 tot 4 jaar kunnen 832 uur per jaar (zestien uur per week) naar de speelleerschool en kinderen van 4 en 5 jaar gaan 940 uur per jaar naar de speelleerschool. Voor oudere kinderen tussen 6 en 12 jaar stelt het platform een brede schooldag voor ten behoeve van brede talentontwikkeling, én om ouders in staat te stellen werk- en zorgtaken beter te combineren en zelfstandig een inkomen te verdienen. Dit is een ‘brede schooldag’ van 1200 uur, met 840 uur onderwijstijd en 360 uur brede talentontwikkeling (BTO). 

Kansenongelijkheid
In kindcentra kunnen onderwijs en opvang volgens het platform dan samen vorm geven aan de ontwikkeling van kinderen. Leraren kunnen zich meer richten op hun kerntaak van overdracht en instructie, pedagogisch medewerkers kunnen ondersteunen bij begeleiding en zich richten op bewegen, sport, cultuur techniek et cetera. In combinatie met de mogelijkheid dat alle kinderen vanaf 1 jaar twee dagen per week naar opvang van goede kwaliteit kunnen, worden vroege achterstanden voorkomen en neemt de kansenongelijkheid af.