Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Over geld en baby's (Redactioneel BBMP nr. 2, 2020)

In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
En dan over geld! Wilma Schepers en Aart Verschuur duiken twee verschillende werelden in: die van de toeslagen kinderopvang en de wereld van het durfkapitaal. We spreken met Felix Rottenberg en Magda Heijtel van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij hebben concrete ideeën over hoe ouders, overheid en Belastingdienst kunnen worden ontlast van het dwaze, criminaliserende toeslagensysteem.
 
En we spreken openhartig met Partou/Kids- Foundation en private-equityhuis Waterland over commerciële financiering van kinderopvang. Wat is hun streven, wat zijn de doelen, en hoe wordt winst gegenereerd? Ook een bezoek aan een achterstandswijk in Capelle a/d IJssel, waar alleen kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang niet voldoende blijken om recht te doen aan de behoeften van kinderen en ouders in de wijk. Er is daarom een nieuw centrum gekomen, het KinderLab. Laagdrempelig, toegankelijk, veilig en gericht op de verschillende culturen in de wijk. Het centrum richt zich vooral op vier thema’s: kansen vergroten (talentontwikkeling), financiële educatie, gezondheid en taal. Jurist Martin van der Linden pleit in een artikel voor een meer assertieve houding van kinderopvangaanbieders als het om GGD-inspecties gaat. Want wat weet de GGD nu eigenlijk van pedagogiek?
 
Ruth de Waal en Petra Janssen doen een hartstochtelijke oproep aan alle professionals die met kinderen werken. Internet, social media, robotisering, kunstmatige intelligentie, de wereld van het gamen: de technologische ontwikkelingen geven ons ongekend veel mogelijkheden en toch vragen we ons voortdurend (angstig) af hoe al die technologische mogelijkheden van invloed zijn en zullen zijn op ons leven en dat van onze kinderen. Raising the Future wil met alle professionals daarover de discussie aangaan.
 
En tot slot de uitslag van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019. In de rubriek Wetenschap een bijzondere analyse van de LKK van Pauline Slot en Paul Leseman (beiden Universiteit Utrecht) en IJsbrand Jepma en Paulien Muller (beiden Sardes). Met een heuglijke boodschap: de kinderopvang is er in 2019 in kwaliteit flink op vooruit gegaan!
 
Nog geen abonnee? Neem nu een abonnement op BBMP of surf naar Kinderopvangkennis.nl. Op die plek vindt u alle artikelen los en de complete uitgave als PDF.

Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP