BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Ouders willen onderzoek naar lood in water

Ouders willen dat het kabinet ingrijpt om te voorkomen dat kinderen via het kraanwater te veel lood binnenkrijgen op kinderdagverblijven. ‘De ene gemeente neemt actie, de andere niet. Het is gewoon klungelig, het kabinet moet hier de regie nemen’, zegt Gjalt Jellesma van ouderorganisatie BOinK.
Ouders willen onderzoek naar lood in water

In november adviseerde de Gezondheidsraad om kinderen jonger dan 7 jaar geen kraanwater meer te geven als een pand nog loden leidingen heeft. Tot verbijstering van BOinK blijkt dit op diverse kinderdagverblijven nog gewoon te gebeuren.

BOinK is er voorstander van dat het kabinet opdracht geeft aan gemeenten om in samenwerking met de GGD in haar rol als toezichthouder, te inventariseren welke opvanglocaties en scholen nog loden leidingen hebben. Ministers Knops heeft gereageerd op deze oproep en gezegd dat huiseigenaren verantwoordelijk zijn voor het vervangen van loden leidingen.

De meerderheid van kinderopvanglocaties zit echter in huurpanden en is daarmee afhankelijk van de eigenaren van het onroerend goed. Wanneer de eigenaar geen actie onderneemt, staat een kinderopvangorganisatie machteloos. In het overgrote deel van de gevallen is verhuizen niet mogelijk. Locaties zijn zeer moeilijk te vinden en wanneer dit al lukt, zal het zeker enkele jaren duren voordat een dergelijke verhuizing is afgerond. Het is voor kinderopvanglocaties geen optie om jarenlang met drinkwater uit flessen of pakken te werken.

Ook de PO-Raad doet een oproep aan alle schoolbesturen om het loodgehalte in het drinkwaterwater van schoolgebouwen van voor 1960 te controleren. Lood in drinkwater is namelijk schadelijk voor de gezondheid, vooral van jonge kinderen en zwangeren.