Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Ouders tevreden met kinderopvang, ondanks wachtlijsten en sluitingen

De meeste ouders hebben hun gewenste vorm van kinderopvang en zijn tevreden over deze opvang. Wel heeft een vijfde de afgelopen maanden te maken gehad met een sluiting van de opvang en staat een deel van de ouders op een wachtlijst. Dat blijkt uit onderzoek dat I&O Research uitvoerde, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ouders tevreden met kinderopvang, ondanks wachtlijsten en sluitingen

Van de ouders met formele opvang (dagopvang, bso of gastouderopvang) staat 17 procent op een wachtlijst, dit is meer dan ouders met alleen informele opvang (8 procent) of zonder opvang (7 procent). Ongeveer de helft van de aanstaande ouders staat op een wachtlijst. Van ouders op een wachtlijst, wacht 40 procent op een plek op hun voorkeursopvang. Ruim 30 procent wacht op een plek op voorkeursdagen en de overige 30 procent staat op een wachtlijst omdat er helemaal geen plek is bij een opvang in de buurt.

Ouders gaan op de volgende manieren met de wachtlijst om: een kwart van de ouders krijgt hulp van familie of vrienden die oppassen, een even grote groep heeft een andere locatie of vorm van formele kinderopvang gevonden. Een vijfde (22 procent) van de ouders die op een wachtlijst staat, werkt minder vanwege deze wachtlijst. Een deel van de ouders op een wachtlijst ervaart door de wachtlijst stress en onzekerheid.

Ouders beoordelen de opvang die zij gebruiken positief, hierbij wordt gastouderopvang het hoogste beoordeeld. Dagen ruilen of bijkopen blijkt daar het vaakst mogelijk te zijn. Het ruilen of bijkopen werd het afgelopen half jaar lastiger op de dagopvang en de bso, vindt (bijna) de helft van de ouders die hier soms gebruik van maken. Samenwerking tussen de opvang en de basisschool wordt door bijna de helft van de ouders ervaren, bijvoorbeeld in de vorm van een gezamenlijke visie of aansluitend lesprogramma, informatieoverdracht en/of een gedeelde locatie. De samenwerking wordt positief beoordeeld, met gemiddeld een 7,5.

Twintig procent van de ouders met formele kinderopvang heeft de afgelopen drie maanden te maken gehad met een (gedeeltelijke of tijdelijke) sluiting van de kinderopvang. Bijna de helft van deze ouders zegt door de kinderopvangorganisatie geïnformeerd te zijn dat zij de uren voor de kinderopvangtoeslag moesten aanpassen, de andere helft ontving deze informatie niet. Twee derde van de ouders die met een sluiting te maken had, heeft de gewijzigde uren (nog) niet aangepast via Mijn Toeslagen of de bijbehorende app. Klik hier voor het hele rapport.