Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Oproep: ‘Kinderopvanggeld voor 2025 eerder inzetten’

Zeven organisaties in de kinderopvang vragen om geld dat het demissionaire kabinet Rutte voor 2025 klaar had gelegd al in 2024 in te zetten. Onlangs bleek uit een groot onderzoek van EenVandaag en Ouders van Nu dat veel gezinnen moeite hebben met het betalen van de kinderopvangrekening. De kinderopvang is op dit moment te duur, omdat het uurtarief dat de overheid nu vergoedt te laag is en de werkelijke kosten in de kinderopvang niet dekt. Ouders betalen bovenop de vergoeding van de overheid de rest van de kosten voor de volle 100 procent zelf.
Oproep: ‘Kinderopvanggeld voor 2025 eerder inzetten’


Lage en middeninkomens kunnen op deze manier de opvang voor hun kind(eren) simpelweg niet meer betalen. Het geld bij de overheid kan wel sneller en beter worden ingezet. Op dit moment ligt bij het ministerie van Financiën voor 2025 een bedrag van 480 miljoen euro op de plank, bedoeld om de opvang goedkoper te maken nu het plan van bijna-gratis kinderopvang is uitgesteld. Daar hangt dus al het kaartje ‘betaalbare kinderopvang’ aan. 

Daarom kan dit geld al in 2024 worden ingezet, vinden de zeven organisaties. Dat helpt ouders direct in hun bestaanszekerheid. ‘Door die 480 miljoen euro volgend jaar in te zetten help je de lage en middeninkomens. Een groep die juist nu verhoudingsgewijs veel meer eigen bijdrage moet betalen, omdat de overheid een te lage toeslag berekent. Dat levert een gezin met een laag of middeninkomen met twee kinderen, die allebei twee dagen per week naar de opvang gaan, bijna 1000 euro per jaar op.’