BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021

Afscheidnemend staatssecretaris van kinderopvang, Tamara van Ark, heeft op de valreep nog de kinderopvangtoeslag 2021 bekendgemaakt. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer laat zij weten niets te voelen voor het idee om het aantal inkomensgroepen te verkleinen, zoals is voorgesteld door onder andere de Brancheorganisatie Kinderopvang. Minder inkomensgroepen zou ouders minder snel in problemen brengen met de dienst Toeslagen, denkt de BK.
Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021


Volgens Van Ark kan het verkleinen van het aantal inkomensgroepen weliswaar voor een versimpeling zorgen en voor minder kleine terugvorderingen, maar tegelijkertijd zullen er meer grote terugvorderingen zijn voor de ouders die net over de brede inkomensgrenzen gaan. ‘Door de huidige vormgeving verloopt de wijziging van het toeslagpercentage meer geleidelijk dan bij een beperkter aantal groepen’, schrijft zij.


Maximum
De maximum uurprijzen worden in 2021 verhoogd met 3,50 procent. Dit is gebaseerd op de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2021 (2,98 procent). Daarnaast is een correctie toegepast op de indexering in 2020 (0,52 procent), omdat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2020 naar boven is bijgesteld. De toetsingsinkomens worden grotendeels geïndexeerd en gaan met 2,07 procent omhoog. Maximum-uurprijzen die door de overheid worden vergoed zijn in 2021:

  • dagopvang € 8,46

  • buitenschoolse opvang € 7,27

  • gastouderopvang € 6,49.