Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Onderzoek naar bovenmatige winsten in kinderopvang

De Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) debatteerde op 21 april over de kinderopvang met kinderopvangminister Karien van Gennip. Hoofdthema was de herziening van het kinderopvangstelsel, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Opvallendste uitkomst van het debat is de aankondiging van een onderzoek naar winst en private equity (privaat vermogen) in de kinderopvang.
Onderzoek naar bovenmatige winsten in kinderopvang


De minister van SZW wil de financieringsvormen in de kinderopvang en de effecten (en voor- en nadelen) van bijvoorbeeld een winstbeperking of tariefregulering onderzoeken. ‘Voor mij is het primair van belang dat kinderopvang veilig, gezond en pedagogisch verantwoord is en blijft, ongeacht wie de eigenaar is van de kinderopvangorganisatie’, zegt Van Gennip in antwoord op Kamervragen.
 

‘In de praktijk zien we dat de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang goed is en dat ook kinderopvang gefinancierd met private equity investeert in deze kwaliteit. Tegelijkertijd snap ik de zorgen die spelen rondom investeerders, met name private equity partijen, en hun rol in de kinderopvang. Deze zorgen deel ik.’ Alle politieke partijen juichen haar onderzoek toe, een aantal partijen laat nogmaals weten private equity en/of het maken van winst in de kinderopvang te willen verbieden.