Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Onderzoek AD: 8 procent kinderopvanglocaties heeft oranje of rood risicoprofiel

Over een groot aantal kinderdagverblijven en bso's bestaan bij de toezichthoudende GGD’en serieuze zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van het AD na diverse recente incidenten in de kinderopvang, waarbij ook twee kinderen overleden. De redactie van het AD vroeg de risicoprofielen van alle kinderopvanglocaties op bij de regionale GGD’en.
Onderzoek AD: 8 procent kinderopvanglocaties heeft oranje of rood risicoprofiel


Iedere crèche of bso krijgt sinds 2012 na inspectiebezoeken een kleur toegekend: groen, geel, oranje of rood. Groen betekent dat er weinig of geen zorgen bestaan, rood betekent ernstige zorgen. De kleur bepaalt hoe vaak en intensief een kinderopvang wordt geïnspecteerd. Wat blijkt? Over bijna 1300 van de ruim 15.000 kinderopvanglocaties in Nederland bestaan serieuze zorgen: zij hebben een oranje of rood risicoprofiel. Dat is één op de bijna twaalf dagverblijven en bso’s.

Ook blijken er per regio grote verschillen te bestaan. In Flevoland bezit bijna 200 van de 608 kinderdagverblijven een rode of oranje kleur. In de Gooi en Vechtstreek gaat het om ruim 20 procent en in Zuid-Holland-Zuid om bijna 15 procent. Daarentegen hebben Gelderland-Midden, Brabant-West en Haaglanden nauwelijks oranje of rode opvanglocaties. Het is onduidelijk waar de verschillen vandaan komen. Zo kan het zijn dat in bepaalde regio's vooral kleinere aanbieders actief zijn. Zij hebben hun beleid en administratie minder vaak goed op orde dan grote aanbieders van kinderopvang.

De GGD GHOR Nederland betwist dat locaties met een rood of oranje risicoprofiel kwalitatief meteen onder de maat zijn. ‘Het klopt dat er door de personeelstekorten mogelijk meer risico op ongelukken bestaat, maar de risicoprofielen geven niet een-op-een aan dat er iets mis is met de veiligheid.’ Volgens de toezichthouder gebruiken inspecteurs ze enkel als plansysteem en zijn de profielen niet bedoeld als oordeel.

BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, vindt dat onzin. ‘De risicoprofielen zijn gebaseerd op harde feiten, namelijk de inspectierapporten over meerdere jaren’, stelt voorzitter Gjalt Jellesma. ‘Het aantal bekende incidenten is het topje van de ijsberg. Van ouders en medewerkers ontvangen we al langer meer meldingen van gevaarlijke situaties. We waarschuwen hier al een jaar voor.’