Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Onderwijsinspectie: personeelstekort kinderopvang ‘verzachtende omstandigheid’

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de handhaving van tekortkomingen die ontstaan door het personeelstekort in de kinderopvang. Wanneer de houder er ondanks het personeelstekort alles aan gedaan heeft om verantwoorde kinderopvang te bieden en dit heeft uitgewerkt in een plan, mogen er bij de tekortkoming ‘verzachtende omstandigheden’ beschreven worden. Gemeenten en GGD-toezichthouders kunnen dan rekening houden met de situatie van houders.


Door het aanhoudende personeelstekort staat de (pedagogische) kwaliteit en de kwaliteit van de voorschoolse educatie onder druk, constateert de onderwijsinspectie in een rapportage. Daardoor hebben houders van kinderopvangvoorzieningen in sommige situaties moeite om te voldoen aan de kwaliteitseisen rondom de inzet van personeel. De rapportage geeft een beeld van de situaties die de toezichthouder tegenkomt, handhavingsadviezen en de ingezette handhaving. Het onderzoek betreft het eerste half jaar van 2022.

Wanneer er sprake is van verzachtende omstandigheden geeft de GGD meestal een advies ‘handhaven’ aan de gemeente. Er zijn GGD’en die, wanneer zij oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden bij een tekortkoming én nog steeds verantwoorde kinderopvang wordt geboden, een advies ‘niet handhaven’ geven. Andere GGD’en vinden dat de beslissing om wel of niet te handhaven bij de gemeente hoort te liggen.

Deze GGD’en geven de gemeente dan weliswaar een advies tot handhaven, maar vragen de gemeente om rekening te houden met de verzachtende omstandigheden. Het blijkt dat bij meer dan de helft in deze gevallen handhaving dan uitblijft, gemeenten besluiten bewust niet te handhaven. En als er wel gehandhaafd wordt, gaat het meestal om een waarschuwing.