BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Onderwijs keert zich tegen het wetsvoorstel jonge/oudere kind

De PO-Raad is tegen het wetsvoorstel om aparte opleidingsroutes voor het jonge of oudere kind mogelijk te maken. De sectororganisatie vindt dat een versmalling van bevoegdheden niet bijdraagt aan kwalitatief goed onderwijs en een betere arbeidsmarkt. Ook de Vereniging Hogescholen, de Algemene Onderwijsbond (AOb) en het Lerarencollectief zijn kritisch op het wetsvoorstel.
Onderwijs keert zich tegen het wetsvoorstel jonge/oudere kind


Minister van Engelshoven heeft begin januari 2021 het wetsvoorstel ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat lerarenopleidingen vanaf studiejaar 2022/2023 een aparte opleidingsroute voor het jonge of oudere kind mogen aanbieden. Studenten kunnen dan een bevoegdheid halen om specifiek les te geven aan het jonge of oudere kind. De PO-Raad heeft van diverse leden kritische signalen ontvangen over het voorgenomen wetsvoorstel.

‘Ieder kind heeft baat bij een ononderbroken ontwikkelingslijn. Dit vraagt om leraren met kennis over de ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar en de leerlijnen van groep 1 t/m groep 8’, vindt Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad. Maar er zijn meer redenen waarom de PO-Raad niet achter het wetsvoorstel kan staan. Van Hoepen: ‘Het splitsen van bevoegdheden heeft een negatief effect op de aantrekkelijkheid en mobiliteit op de onderwijsarbeidsmarkt. Bovendien zorgt dit in de praktijk voor onnodig veel complexiteit in het geval van vervanging.’’

Ook het Lerarencollectief, de Vereniging Hogescholen (VH), de Algemene Onderwijsbond (AOb) zijn kritisch op het wetsvoorstel. Uit een peiling onder de leden van het Lerarencollectief blijkt dat 71 procent van de leraren nog steeds zal kiezen voor een brede bevoegdheid. ‘Er is verdeeldheid over het toevoegen van aparte bevoegdheden, de meerwaarde van aparte bevoegdheden en waar de splitsing moet komen. Daarmee ontbreekt draagvlak en is de onderbouwing van het wetsvoorstel onvoldoende sluitend.’ En de VH schrijft in haar reactie: ‘De VH onderschrijft het pleidooi voor meer specialisatiemogelijkheden, maar ondersteunt de voorgestelde route in dit wetsvoorstel om daar te komen niet. Ook zien wij negatieve effecten op de kwaliteit van onderwijs.’

De PO-Raad is voorstander van flexibele opleidingsroutes en vernieuwing van bevoegdheden. Er vindt een verschuiving plaats van de leraar als generalist naar meer functiedifferentiatie en specialisatie binnen de schoolteams. Veel schoolbesturen hebben behoefte aan meer inhoudelijke accenten en thematische verdieping binnen de lerarenopleiding. Maar teveel specialiseren, en dan ook nog eens te vroeg in de opleiding, staat een brede opleiding in de weg. Bovendien zorgt een splitsing in de praktijk voor complexe situaties in geval van vervanging.