Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang voor Oekraïense kinderen

Op 17 maart 2022 heeft het ministerie van V&J een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, met ook aandacht voor het onderwijs. Zolang het mogelijk is, heeft het de voorkeur dat Oekraïense kinderen binnen het bestaande nieuwkomersonderwijs naar school gaan.
Onderwijs en kinderopvang voor Oekraïense kinderen


Daarbij gaat het in het primair onderwijs om nieuwkomersklassen en taalklassen. Oekraïense leerlingen in de vo-leeftijd moeten zoveel mogelijk naar een internationale schakelklas (ISK), aldus de brief. Het ministerie van OCW verkent ook de inzet van docenten uit de Oekraïense gemeenschap zelf. De juridische ruimte daarvoor wordt momenteel nader onderzocht. 

Klik hier voor Q&A betreffende onderwijs voor Oekraïense kinderen (rijksoverheid) en klik hier voor praktische informatie over Oekraïense kinderen en de rol die de kinderopvang hierin kan spelen (BMK, BK, VNG, SZW, GGD GHOR, NJi).

Lees ook meer via het volgende artikel. Hierin ook aandacht hoe om te gaan met angst. Kijk op het forum van ouders.nl en start een gesprek hierover of volg een bestaande discussie op ouders.nl

Verder raadzaam om eens te kijken naar het boek Kat Kaat is weg. Dat is een prentenleesboek dat speciaal is ontwikkeld voor jonge nieuwkomers. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een Oekraïense vertaling.