Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

‘Onderwijs-differentiatie oudere en jongere kind op pabo’s pas over vier jaar’

Het zal nog minstens vier jaar duren voordat pabo-studenten een gedifferentieerd aanbod kunnen krijgen, voor een bevoegdheid voor onderwijs aan het jongere respectievelijk oudere kind. Dat meldt demissionair onderwijsminister Paul aan de Tweede Kamer. Het is haar reactie op de wens van de Tweede Kamer om vaart te maken met het wetsvoorstel voor differentiatie in de pabo.
‘Onderwijs-differentiatie oudere en jongere kind op pabo’s pas over vier jaar’


De wens komt voort uit de gedachte dat een gedifferentieerd aanbod pabo’s met name voor mannen aantrekkelijker kan maken. Veel mannen zouden niet voor de pabo kiezen, omdat ze niet geïnteresseerd zouden zijn om met kleuters te werken.

De minister schrijft wel dat een eerder wetsvoorstel voor een gedifferentieerd aanbod in 2020 veel negatieve reacties kreeg, en daarom in de ijskast was gezet. Die negatieve reacties waren afkomstig van onder anderen schoolbestuurders, leraren en vertegenwoordigers van de pabo’s. Zij uitten vooral zorgen over een niet-doorlopende leerlijn, matige doorontwikkelmogelijkheden voor medewerkers en de beperkte inzetbaarheid van leraren.

Ondanks dat de minister het voorstel nu weer uit de ijskast heeft gehaald, verwacht zij niet al snel een gedifferentieerd pabo-aanbod. Het wet- en regelgevingsproces gaat zeker nog twee jaar duren. Daarna zal voor implementatie ook minstens twee jaar nodig zijn. In het najaar komt het ministerie van OCW met een uitgewerkt tijdpad.