Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

OMT verwacht mazelen bij duizenden kinderen

Nederland moet worden voorbereid op een nieuwe mazelengolf en daarom zijn extra maatregelen nodig. Dat adviseren experts van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT vreest dat binnen afzienbare termijn duizenden kinderen mazelen krijgen door de afgenomen vaccinatiegraad.

Op basis van kennis van voorgaande uitbraken en uitgaand van een vergelijkbaar verspreidingspatroon verwacht het OMT een nieuwe mazelenuitbraak in de orde van grootte van 2400 tot 2800 meldingen als de uitbraak nog dit jaar plaatsvindt en van 3100 tot 3200 meldingen als de uitbraak volgend jaar plaatsvindt.

 

Het OMT wijst erop dat de overgrote meerderheid van de bevolking nog steeds goed is beschermd tegen mazelen, door vaccinatie tegen deze zeer besmettelijke ziekte of door een eerder doorgemaakte infectie. Tegelijkertijd ziet het OMT dat de vaccinatiegraad afneemt en dat er nieuwe risicogroepen ontstaan, onder andere in de grote steden. 

Mazelen is vooral gevaarlijk voor jonge kinderen. Broertjes en zusjes van kinderen met mazelen moeten daarom worden geweerd bij het kinderdagverblijf tot het einde van de incubatietijd. Dat is de periode waarin ze besmet zouden kunnen zijn maar nog niet ziek zijn geworden. Het OMT adviseert ook om groepen binnen een kinderdagverblijf bij een besmetting zo veel mogelijk van elkaar te scheiden.