Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Nu een liggende beslisboom corona en kinderopvang

Op 18 oktober is een nieuwe beslisboom corona gepubliceerd door Jeugdartsen Nederland en oudervereniging BOinK. De nieuwe beslisboom sluit beter aan bij de praktijk van de onderwijs- en kinderopvangprofessional.

Wat het eerst opvalt, is het liggende formaat. Verder heeft het tekstblok ‘Bedenk vóór je begint’ meer nadruk gekregen, omdat het informatie bevat die je móet weten voordat je de beslisboom gaat gebruiken. De startvraag is vervangen door het uitgangspunt ‘kind met of kind zonder klachten’ (de grijze blokken).

Ook de nieuwe quarantaineregel voor 0 t/m 3-jarigen is verwerkt. Vanaf 15 oktober hoeven kinderen van 0 t/m 3 jaar niet meer in quarantaine als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met Covid-19. Dit geldt voor contacten zowel binnen als buiten de kinderopvang. Wel krijgen zij het advies om bij het ontstaan van klachten thuis te blijven en te testen. Klik hier voor de nieuwe beslisboom.