BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

NPO: inzet van bso-medewerkers in de klas

Pedagogisch medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang (bso) hebben vaak beperkte arbeidscontracten op de bso, namelijk de uren buiten schooltijd en vooral op de maandag, dinsdag en donderdag, en in de schoolvakanties. Deze medewerkers zouden tijdens de schooluren dan ook goed ingezet kunnen worden voor de uitvoering van interventies voor het Nationaal Programma Onderwijs.
NPO: inzet van bso-medewerkers in de klas

De school verkrijgt hiermee een medewerker met veel pedagogische expertise en extra handen in de klas, en de pedagogisch medewerker kan zo meer arbeidsuren maken. Bovendien kan dit de samenwerking tussen kinderopvang en school structureel versterken en de overdracht verbeteren. Brancheorganisatie BMK heeft, in overleg met het ministerie van Onderwijs de mogelijkheden voor de inzet van bso-medewerkers op een rij gezet.

De inzet van de bso-medewerker mag vergoed worden uit het geld dat scholen krijgen voor de uitvoering van het NP Onderwijs, als deze inzet gekoppeld is aan de uitvoering van één van de interventies uit de menukaart. Zo kan de inzet van een bso-medewerker er voor zorgen dat de leraar extra handen in de klas heeft en zodoende meer tijd en ruimte heeft om bepaalde interventies in de klas uit te voeren, zoals directe instructie, het geven van feedback of samenwerkend leren.

De bso-medewerker zou ook ingezet kunnen worden voor specifieke interventies, zoals met een klein groepje leerlingen sportieve of culturele activiteiten te doen. De bso-medewerkers voeren hun taken uit onder verantwoordelijkheid van leraren. Let erop dat ze zonder lesbevoegdheid niet zelfstandig les mogen geven.