BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Nieuwe protocollen samenwerking kinderopvang en onderwijs

Sinds 8 juni zijn basisscholen, bso’s en kinderdagverblijven weer voor 100 procent open. Scholen kunnen weer terug naar reguliere schooltijden en de kinderen weer op hun reguliere dagen op de buitenschoolse opvang (bso) terecht. Omdat afstemming tussen kinderopvang en basisonderwijs zowel bij de start van de lockdown als bij de gedeeltelijke heropening op 11 mei vaak mis ging, zijn nu twee leidraden overeengekomen met ‘aandachtspunten voor de afstemming’.
Nieuwe protocollen samenwerking kinderopvang en onderwijs


De oproep is tijdig met elkaar in overleg te gaan om te komen tot afspraken over de aansluiting van schooltijden en bso-tijden. Uitgangspunt is dat de scholen teruggaan naar hun normale schooltijden, zoals vermeld in de schoolgids, rekening houdend met eventuele noodzakelijke gespreide haal- en brengtijden om grote verkeersbewegingen te voorkomen en voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen.

Veel scholen hebben, op advies van de rijksoverheid, vanaf 11 mei een continurooster ingevoerd (of een ander schoolmodel, zoals het 5-gelijke-dagen rooster of andere variant). Sommige scholen zullen overwegen om – tijdelijk dan wel permanent – een continurooster aan te blijven houden. Dat vraagt om goede afstemming en samenwerking met ouders en bso’s. Als een school de schooltijden permanent wil aanpassen tot een continurooster, gelden de normale procedures, zoals afstemming met de medezeggenschapsraad. De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor afstemming met de oudercommissie.

Basisscholen en de kinderopvang hebben volgens het kabinet afgelopen week laten zien dat ze elkaar weten te vinden en de opvang van kinderen over het algemeen goed en veilig geregeld hebben. Het kabinet roept op om deze goede samenwerking te blijven doorzetten, ook de komende periode.