Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

Nieuwe ministers onderwijs en kinderopvang bekend

Na enige dagen vol afwachtende spanning is duidelijk wie de nieuwe ministers en staatssecretarissen voor onderwijs en kinderopvang worden. Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap wordt Eppo Bruins (NSC), op dat ministerie blijft voor het primair en voortgezet onderwijs Mariëlle Paul (VVD) verantwoordelijk. Minister van sociale zaken en werkgelegenheid, verantwoordelijk voor de kinderopvang, wordt Eddy van Hijum (NSC).

Eddy van Hijum wordt minister van sociale zaken en werkgelegenheid en verantwoordelijk voor de kinderopvang. Sinds december 2023 is hij lid van de Tweede Kamerfractie van Nieuw Sociaal Contract. Hij was eerder elf jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. Daarvoor was hij werkzaam als adviseur op het gebied van bestuurlijke organisatie en onderzoeker op het gebied van waterbeheer.

Als Tweede Kamerlid voor NSC hield Van Hijum zich bezig met financiën, Europees en internationaal monetair beleid en financiën medeoverheden. Tot slot krijgt NSC ook nog een staatssecretaris op het ministerie van financiën die het toeslagenschandaal in de kinderopvang verder gaat afhandelen, een belangrijk speerpunt van deze nieuwe partij. Dit wordt Nora Achahbar. Zij was rechter-plaatsvervanger, advocaat en is officier van justitie in Den Haag.

Eppo Bruins was van 2015 tot 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. De 54-jarige Bruins is nu voorzitter van de adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Hij heeft natuurkunde gestudeerd en zat op het conservatorium, met als hoofdvak piano. In de Tweede Kamer hield hij zich namens de ChristenUnie zich bezig met onderwijs, media en luchtvaart.

Bruins geldt als een prominent binnen de ChristenUnie. Of hij zijn lidmaatschap van de ChristenUnie zal opgeven en of hij lid zal worden van NSC, is nog niet duidelijk. CU-partijleider Bikker is teleurgesteld in het besluit van Bruins om zitting te nemen in het kabinet. ‘Hij zit daar niet namens ons’, zegt ze nadrukkelijk. Hij wordt evenwel niet uit de ChristenUnie gezet.