Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Nieuwe Kinderopvangraad biedt gevraagd en ongevraagd advies

Op 25 april 2024 vond de oprichtingsvergadering plaats van een nieuw initiatief: de Kinderopvangraad. Deze raad richt zich op erkenning, herkenning en borging van de waarde van kinderopvang voor kinderen van nul tot dertien jaar. Dat doet dit het door onafhankelijk advies te geven over kinderopvang en zo de waarde van kinderopvang te onderbouwen. ‘De relatief jonge kinderopvang in Nederland is nu volwassen aan het worden en daar hoort een onafhankelijk adviesorgaan bij.’
Nieuwe Kinderopvangraad biedt gevraagd en ongevraagd advies


De Kinderopvangraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan beleidsmakers, politici en andere relevante partijen over het kinderopvangbeleid. De raad ziet zichzelf als een waardevolle aanvulling op bestaande partijen en initiatieven in de kinderopvang in Nederland. Denk aan het manifest ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’ (2019) en het Kinderopvangakkoord uit 2023. Deze initiatieven vormen de uitgangspunten van het werk van de Kinderopvangraad, omdat beide stukken een breed draagvlak in de sector hebben.

De Kinderopvangraad wordt voorgezeten door Peter van Lieshout, psycholoog en filosoof, en in vele werkkringen nauw betrokken (geweest) bij het sociaal domein, bijvoorbeeld als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De leden van de Kinderopvangraad zijn lid op persoonlijke titel en brengen drie soorten achtergronden mee: een wetenschappelijke achtergrond, een brede maatschappelijke betrokkenheid of een achtergrond in de praktijk van de kinderopvang.

Alle leden van de raad hebben een visie op de maatschappelijke positie waarin de kinderopvang zich bevindt of zou moeten bevinden, vertelt Van Lieshout: ‘De samenstelling van de Kinderopvangraad is breed en uniek. Ik ben enorm blij met al deze leden met ieder hun eigen expertise. Samen kunnen we goed onderbouwde adviezen geven.’

Een aantal spelers in de sector heeft het initiatief genomen om tot de Kinderopvangraad te komen, vanuit een lang gekoesterde wens om kinderopvang als belangrijke voorziening naast onderwijs een stem te geven. Van Lieshout: ‘Onafhankelijk, maar in samenwerking met onderwijs. Om een geloofwaardige rol te spelen moet de onafhankelijkheid van de raad gegarandeerd zijn. En die is geborgd in de werkwijze. De oprichters houden zich na de oprichting inhoudelijk niet bezig met de activiteiten van de Kinderopvangraad.’

De eerste vergadering verliep vol enthousiasme. Van Lieshout: ‘Ik zie een enorme betrokkenheid. We gaan een werkprogramma maken met de ambitie om met onze adviezen de kinderopvang op inhoud en kwaliteit te versterken.’