Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Nieuwe kennisgroep ondernemers middelgrote kinderopvangorganisaties

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang start in 2023 met een kennisgroep voor ondernemers van middelgrote kinderopvangorganisaties (minimaal drie locaties en 150 kindplaatsen). Het is een afsplitsing van de bestaande kennisgroepen voor ondernemers van kleinschalige kinderopvang.

Een kennisgroep is voor professionals die willen ontmoeten, willen leren en zichzelf en de organisatie willen ontwikkelen.

In de groep ontwikkelen de deelnemers zich op professioneel vlak binnen hun functie en de organisatie. Er is ruimte voor zelfreflectie en persoonlijke groei. Veiligheid en vertrouwen zijn dan ook één van de kernwaarden binnen de groep. De bijeenkomsten staan in het teken van verbinden en verdiepen. Dat gebeurt in een combinatie van intervisie en het opdoen van kennis over voor jou relevante onderwerpen. Denk hierbij aan (natuurlijk) leiderschap, omgaan met structurele personeelstekorten, verzuim, omgang met raad van toezicht, inrichten staf, indirect leidinggeven, als ook de alledaagse zaken die spelen op de werkvloer.

De thema’s worden door de deelnemers in gezamenlijkheid bepaald. Het Waarborgfonds faciliteert de bijeenkomsten en brengt, waar gewenst, expertise in op de thema’s. De data van de bijeenkomsten staan al voor het gehele jaar vast: 16 maart, 12 juni, 12 september en 19 december. Kosten 450 euro ex. btw per jaar. Voor meer info, klik hier