Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Nieuwe brandbrief kinderopvang over personeelstekorten

Op 7 juli hebben bestuurders in de kinderopvang een brandbrief aangeboden aan de minister van SZW. De brandbrief is opgesteld als een hartenkreet namens de sector. In de brief dragen de ondertekenaars (brancheverenigingen BK, BMK en oudervereniging BOinK) oplossingen aan voor de situatie rondom het personeelstekort in de branche.


Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip heeft de brandbrief persoonlijk in ontvangst genomen. ‘De reden dat ik hier tijd voor maak is omdat ik de urgentie zeer onderschrijf. Ik draag het breed gedragen initiatief vanuit de organisaties zelf een enorm warm hart toe. Ik wil in gezamenlijkheid kijken waar we drempels kunnen wegnemen. En hoe we de praktijk letterlijk kunnen betrekken bij het vinden van kansen en oplossingen’

De brief roept beleidsmakers op om op een andere manier te kijken naar de problemen in de branche. En geeft daarin drie hoofdlijnen aan waar actie noodzakelijk is:

  • De vijver van potentiële medewerkers in de kinderopvang moet groter worden.

  • De regeldruk moet omlaag, zodat met minder mensen meer kan worden gedaan. En zodat de administratieve last en werkdruk verlaagd worden, zonder in te boeten op kwaliteit en veiligheid.

  • Er is ruimte nodig om te innoveren. Om de dienstverlening en inzet van medewerkers, slimmer, eigentijdser, passender en daarmee efficiënter te organiseren.

De hoofdlijnen zijn inhoudelijk voorzien van meer concrete oplossingen. Zoals CAO-aanpassingen om werken in de kinderopvang aantrekkelijker te maken. Ook het vereenvoudigen van zij-instroom en stimuleren van meer werken zijn onderdeel van het pakket aan geboden oplossingen.

Directe aanleiding van de brandbrief zijn de grote personele tekorten in de kinderopvang. Door verwachte extra vraag aan kinderopvang loopt het tekort aan medewerkers de komende jaren verder op. In 2028 zal er een tekort van 35.000 medewerkers zijn. Daardoor is de voortgang van dienstverlening in de kinderopvang serieus in het geding. Dat gaat ten koste van de ontwikkelkansen voor alle kinderen en voor hun ouders. En dat terwijl kinderopvang als bepalende voorwaarde wordt gezien om werkend Nederland draaiende te houden. Het feit dat één pedagogisch medewerker ervoor zorgt dat zeven ouders kunnen werken onderstreept dit.