Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Nieuw: app voor schonere lucht in kinderopvang

De app ‘schone lucht kinderopvang en school’ helpt om de luchtkwaliteit in de groepsruimtes en slaapruimtes te verbeteren. Het belangrijkste onderdeel van deze app is het stappenplan waarmee je als pedagogisch medewerker, locatiemanager of houder eenvoudig en direct aan de slag kunt.
Nieuw: app voor schonere lucht in kinderopvang

Eerst kies je het soort gebouw, daarna hoe de lucht de ruimte binnen komt (bijvoorbeeld door ramen of rooster) en hoe de lucht de ruimte verlaat. Vervolgens worden oplossingen getoond voor betere ventilatie in díe specifieke situatie. De oplossingen zijn opgedeeld in 3 niveaus die worden aangegeven met 1, 2 of 3 ventilatoren:

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

De oplossingen op niveau 1 zijn zeer eenvoudig en kunnen meteen worden toegepast. Aan deze oplossingen zijn geen of weinig kosten verbonden. De oplossingen op niveau 2 zijn simpel en kosten relatief weinig en zijn nodig als de oplossingen van niveau 1 (net) niet voldoende resultaat opleveren. De oplossingen op niveau 3 zijn grote ingrepen die meer kosten. Bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem. Bij elke oplossing wordt een indicatie van de kosten gegeven.

Naast de oplossingen voor schonere lucht staat in de app algemene informatie over ventilatie. Begrippen worden in begrijpelijke taal uitgelegd zodat de app ook toegankelijk is voor gebruikers die geen kennis hebben van het onderwerp. Gebruikers kunnen adviezen opzoeken, zoals tien tips die snel voor betere ventilatie zorgen en (bijna) niets kosten. Ook wordt er in de app uitleg gegeven over welke wetten er gelden voor luchtkwaliteit.