Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Nationale ombudsman: toeslagouders hebben vooral baat bij bemiddeling

De Nationale Ombudsman vindt dat er meer bemiddeling moet plaatsvinden tussen de Belastingdienst en ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. De ombudsman hoopt dat ouders dan minder lang hoeven wachten op een beoordeling door de uitvoeringsinstantie herstel toeslagen (UHT). Het gaat nu te langzaam en er wordt niet met mensen zelf gesproken.
Nationale ombudsman: toeslagouders hebben vooral baat bij bemiddeling


Het gebrek aan vertrouwen onder ouders groeit en het vertrouwen in de goede afloop daalt. De UHT staat onder druk, maar het lukt maar niet om de hersteloperatie te versnellen. Op dit moment lijkt een gang naar de rechter vrijwel de enige manier om eerder aan de beurt te komen. Maar dat is niet voor iedereen een optie. Reinier van Zutphen: ‘Veel ouders zijn moegestreden. Deze operatie is een opeenstapeling van ingewikkelde regels en procedures. De individuele afhandeling kost daardoor veel tijd. Alle energie die er nu in wordt gestoken gaat naar dit vastgelopen systeem van herstel.’

Meer mediation
De ombudsman pleit voor meer mediation, en in het verlengde daarvan voor ‘vaststellingsovereenkomsten’. Zodat ouders weer zelf verantwoordelijkheid en regie kunnen nemen over hun leven. ‘Waarbij het moet draaien om de vraag: “Wat heb je nu nodig om dit boek te kunnen sluiten?” De oprichting en het werk van de UHT kostten tot nu toe miljarden euro’s. Dat staat in schril contrast met een ouder die gewoon wil dat zijn kinderen kunnen voetballen.’ De staatssecretaris heeft een pilot mediation aangekondigd. ‘Maar dat is pas bij de bezwaarfase. Er is bemiddeling aan de voorkant nodig.’