Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Mogelijkheid kinderopvangtoeslag uitgebreid bij buitenlandse partners

Ouders met een partner buiten de EU of Zwitserland kunnen in de naaste toekomst aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Dat heeft het kabinet besloten op 20 mei 2022. Door met name de toestroom van Oekraïense vluchtelingen heeft het kabinet nu haast gemaakt met dit idee. Oekraïense vluchtelingen kunnen door dit besluit op korte termijn aanspraak maken op kinderopvangtoeslag als zij hier aan het werk gaan, ook wanneer hun partner zich buiten de EU bevindt.
Mogelijkheid kinderopvangtoeslag uitgebreid bij buitenlandse partners


Ook andere werkenden met een partner buiten de EU die eerder binnen de wet Kinderopvang niet in aanmerking kwamen voor kinderopvangtoeslag, zullen op korte termijn aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om statushouders of om Nederlanders van wie de partner buiten de EU woont. Het ministerie van SZW is bezig met een spoedtraject om dit ook in de wet te verankeren.

Al eerder hadden sommige gemeenten op eigen houtje, in afwachting van een oplossing vanuit de landelijke overheid, besloten om een tijdelijke regeling in te stellen. Zo wilden Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon gezamenlijk een regeling invoeren voor de dagelijkse kinderopvang van Oekraïense vluchtelingen, omdat door landelijk overheidsbeleid het niet mogelijk was om dit binnen het bestaande stelsel te faciliteren en te bekostigen.