Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Ministerie SZW bezorgd over hoogte leges voor gastouderopvang

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ziet op dit moment dat sommige gemeenten erg hoge leges heffen voor de (her)inschrijving van gastouders. Dit kan ertoe leiden dat (potentiële) gastouders afzien van een (her)inschrijving bij een gemeente. Het aantal kinderopvangvoorzieningen kan hierdoor afnemen, terwijl juist in veel gemeenten een tekort is aan kinderopvangplaatsen. Het ministerie van SZW vindt dit een zorgelijke trend.
Ministerie SZW bezorgd over hoogte leges voor gastouderopvang


Gemeenten mogen leges heffen om de kosten te dekken van het behandelen van zo’n aanvraag. Om als gastouder werkzaam te kunnen zijn, dienen gastouders zich via hun gemeente in te schrijven in het landelijk register kinderopvang (LRK). Hierna vraagt de gemeente de GGD om een inspectie uit te voeren. Na een positief advies van de GGD verzorgt de gemeente de inschrijving van de nieuwe opvanglocatie in het LRK.

Om ervoor te zorgen dat gastouderopvang toegankelijk blijft en kinderen gebruik kunnen blijven maken van opvangvoorzieningen, wil het ministerie van SZW daarom aandacht vragen voor de hoogte van de leges voor gastouderopvang. Het ministerie vraagt gemeenten om, bij het vaststellen van de hoogte van de leges, geen onnodige en hoge financiële drempels te creëren voor nieuwe en huidige gastouders.