BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Minister wil praten over werkdruk kinderopvang

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil snel met de verschillende kinderopvangpartijen en GGD GHOR om de tafel om de werkdruk in de kinderopvang te bespreken. Dat is zijn reactie op de brief die BK, BMK en CNV eerder naar de kinderopvangminister gestuurd hebben, tegelijkertijd met het bekend maken van hun cao-akkoord voor de kinderopvangsector.
Minister wil praten over werkdruk kinderopvang

De drie partijen hadden in hun brief de minister gewezen op het feit dat een belangrijk deel van de ervaren werkdruk in de kinderopvang voortkomt uit regeldruk, voornamelijk als gevolg van de strenge kwaliteitseisen vanuit de Wet IKK. In de komende periode staat de wetsevaluatie op het programma bij het ministerie van SZW. De minister geeft in zijn reactie aan de werkdruk te willen bespreken in deze evaluatie.

De cao-partijen vinden het belangrijk om te benadrukken dat het meenemen van de werkdruk in de evaluatie van de Wet IKK hoge eisen stelt aan de evaluatie. Hierbij is het van belang dat er in de evaluatie oog is voor de doelen van het destijds gesloten convenant, de wijze waarop dit in de wet is vastgelegd en de wijze waarop er toezicht wordt gehouden door de GGD. Daarnaast is het van groot belang dat er ook gekeken wordt naar wat dit vervolgens betekent voor het bereiken van de doelen van de Wet IKK, en wat de gevolgen voor de werkdruk in de praktijk zijn.