Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Minister stuurt LKK-rapport 2022-2023 naar Tweede Kamer

De minister van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de LKK-meting over de periode 2022-2023. Om de kwaliteit van de kinderopvang te volgen, laat de minister van SZW jaarlijks een meting uitvoeren met de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).
Minister stuurt LKK-rapport 2022-2023 naar Tweede Kamer


De metingen vinden plaats in de dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De steekproeven in dit onderzoek kunnen als representatief worden gezien, behalve voor de gastouderopvang vanwege een te lage respons.

De afgelopen jaren is de kwaliteit stabiel gebleven en op punten verbeterd, meldt de minister. Alleen blijft in de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang het activiteitenaanbod achter. De minister benadrukt daarom nog eens dat vanaf 1 juli 2024 in de buitenschoolse opvang er op drie onderdelen meer ruimte komt voor een divers activiteitenaanbod. Dit door de inzet van andersgekwalificeerden (zoals professionele musici of sporters), het berekenen van de beroepskracht-kindratio op het niveau van het kindercentrum en tot slot het opvangen van kinderen op een ander kindercentrum tijdens schoolvrije dagen.

De kwaliteit van de kinderopvang scoort ook goed in internationaal perspectief, schrijft de minister, die de sector een hart onder de riem steekt omdat ondanks alle personeelstekorten de kwaliteit van kinderopvang op peil blijft. Download hier het ‘LKK-rapport - gecombineerde metingen 2017-2023’.