Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Minister reageert op brandbrief kinderopvang

Minister van Gennip heeft gereageerd op de brandbrief ‘Een hartenkreet uit de sector kinderopvang’ die vertegenwoordigers van de kinderopvang op 7 juli 2022 haar hebben aangeboden. De minister deelt de zorgen over het personeelstekort in de kinderopvang.
Minister reageert op brandbrief kinderopvang

 

In haar brief aan de kinderopvang benadrukt de minister dat zij kinderopvang als een belangrijke sector in onze maatschappij ziet. ‘Pedagogisch professionals werken elke dag hard om kwalitatief goede en veilige opvang te bieden aan onze kinderen en hen te begeleiden in hun ontwikkeling. Pedagogisch professionals dragen zo bij aan een goede start voor de toekomstige generatie. Naast de baten die kinderopvang jonge kinderen biedt, is kinderopvang ook een randvoorwaarde voor de arbeidsparticipatie van jonge ouders.’

 

Van Gennip ziet in de aanpak van krapte in de kinderopvang, naast een essentiële rol van werkgevers, ook een duidelijke rol voor de overheid weggelegd. Zij verwijst naar de Kamerbrief aanpak arbeidsmarktkrapte, met voorstellen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Lees hier de brandbrief kinderopvang van 7 juli.