Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Minister: kinderopvang moet vasthouden aan taaleis 3F

Ondanks de moeite die veel pedagogisch medewerkers hebben met het behalen van de taaleis op niveau 3F, houdt kinderopvangminister Karien Van Gennip van SZW vast aan de invoering van die eis vanaf 1 januari 2025. Indien medewerkers nog niet kunnen aantonen dat zij taalniveau 3F voor de mondelinge taalvaardigheid beheersen, moeten zij dit aanvullend aantonen, via bijscholing en een taaltoets.
Minister: kinderopvang moet vasthouden aan taaleis 3F


Volgens onderzoek van de minister onder kinderopvangorganisaties in de zomer van 2022 voldoet nu ongeveer de helft van het zittende personeel aan de taaleis. Het gaat dan om medewerkers die reeds voldeden op basis van hun diploma’s en medewerkers die inmiddels succesvol een taaltoets hebben afgerond.

Een groot deel van de medewerkers (rond 40 procent) moet nog voor de eerste keer getoetst worden en voldoet dus nog niet. Op dit moment heeft 2 procent van alle medewerkers bij de onderzochte organisaties wel een taaltoets gedaan, maar deze (nog) niet gehaald. Van Gennip roept de kinderopvang op om haast te maken met toetsing van de taaleis, zodat medewerkers nog de tijd hebben om het benodigde niveau te halen.

Verder is de hoop gevestigd op het beter benutten van instellingsexamens, specifiek gericht op de situatie in de kinderopvang. Nog niet alle mbo-scholen maken hier (voldoende) gebruik van in hun opleidingen voor pedagogisch medewerkers, schrijft Van Gennip aan de Tweede Kamer. Verder moet er meer aandacht komen voor het examenonderdeel Luisteren, waarbij het gaat om luisterfragmenten en vragen die beter aansluiten op de beroepspraktijk en interessegebieden van pedagogiekstudenten.

Van Gennip wil in de loop van 2023 opnieuw in kaart laten brengen hoe de implementatie van de taaleis er op dat moment voorstaat, bij zowel kinderopvangorganisaties als mbo-opleidingen. In het bijzonder zal ze dan aandacht hebben ‘voor de groep studenten en medewerkers die de taaleis nu niet, of met heel veel moeite, halen. Deze groep moeten we in het oog houden.’

Van Gennip schrijft de Kamer dat taalvaardigheid van kinderen belangrijk is voor hun hele toekomstige loopbaan. De ontwikkeling van taalvaardigheid begint al op jonge leeftijd. Daarom is het van groot belang dat er in de kinderopvang een rijk taalaanbod wordt aangeboden.

‘Dit geldt des te meer voor kinderen die thuis een minder rijk taalaanbod meekrijgen. Pedagogisch medewerkers kunnen een grote invloed hebben op de taalontwikkeling van jonge kinderen. De taalvaardigheid van beroepskrachten vormt daarom een belangrijke voorwaarde om een rijk taalaanbod te kunnen bieden’, aldus de minister.