Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Meld je aan voor Jaarcongres Huiselijk Geweld: Intieme Terreur

Op 24 november vindt het jaarcongres Huiselijk Geweld met als thema 'intieme terreur' plaats. Intieme terreur (dwingende controle) is een verraderlijke en gevaarlijke vorm van psychisch partnergeweld. Het geweld gaat gewoonlijk door ook na de scheiding. Jaarlijks zijn er zo’n 119.000 kinderen slachtoffer van.
Meld je aan voor Jaarcongres Huiselijk Geweld: Intieme Terreur


Op dit congres krijgen deelnemers de gelegenheid om één deelsessie bij te wonen. Voor pedagogische medewerkers zijn er een aantal interessante opties: 

Dwingende controle, machtsongelijkheid en ouderverstoting
Intieme controle tussen twee partners is een van de factoren die kan leiden tot machtsongelijkheid tussen ouders. Een gevolg hiervan kan zijn dat de ene ouder veel meer invloed heeft op de opvoeding van het kind, dan de andere ouder.

Een ouder wordt dan buitengesloten van de opvoeding en de ontwikkeling van het kind en de andere ouder krijgt onevenredig veel invloed op de ontwikkeling van de kind. En al overkomt dit vaders vaker dan moeders, de gevolgen zijn in beide gevallen zo groot voor elk kind dat we spreken van een verstoring van de ontwikkeling en kindermishandeling. 

Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ) bij Intieme terreur
Het MDA++ Friesland als ‘het hekwerk’ om de ouders, hulpverlening en jeugdbeschermers heen bij complexe scheidingen en geweld in afhankelijkheid, w.o. intiem terreur. Wanneer al vele interventies zijn ingezet, mensen worden uitgespeeld en hulpverleners geen hulp meer kunnen verlenen maar – letterlijk – in het beklaagden bankje komen te zitten. Hoe ga je dan het belang van het kind centraal zetten (participatie/visie van kinderen), veiligheid organiseren, ouders hun eigen ingezette wapens leren inzien, hebben we realistische verwachtingen bij individuele hulp aan ouders etc.? Binnen het MDA++ zijn we sensitief voor de dynamiek van geweld in afhankelijkheid, waaronder intiem terreur.

Leven na Ruinerwold
Edino (29) en Israel (28) van Dorsten zijn twee van de negen kinderen van Ruinerwold. Wat betekende intieme terreur voor hen en welke consequenties heeft dat voor hun toekomstig leven?

 

Lees meer over het congres en meld je aan!