Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Meer zij-instromers en bijna-pedagogisch medewerkers in kinderopvang

Het aantal zij-instromers in kinderopvang stijgt. Gemiddeld lag dit aandeel van nieuwe medewerkers in 2022 op 42 procent. Opvallend is het aandeel zij-instromers uit de detailhandel (21 procent). Ook het aantal pedagogisch medewerkers in ontwikkeling blijft stijgen. Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties geeft aan deze medewerkers in dienst te hebben en nog eens 21 procent gaat dit in de nabije toekomst doen.
Meer zij-instromers en bijna-pedagogisch medewerkers in kinderopvang


Dat blijkt uit onderzoek van Kinderopvang werkt! De positieve ontwikkeling is een effect van de tijdelijke verruiming van de regeling wet kinderopvang. Sinds 1 januari 2022 mag maximaal de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie bestaan uit pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, student-medewerkers en stagiair(e)s. Voorheen was dat een derde.

Het gemiddelde aandeel zij-instromers van 42 procent ziet er uitgesplitst zo uit: bij grote organisaties is 35 procent een zij-instromer, bij de kleine organisaties zelfs 88 procent. Veel zij-instromers komen uit de gehandicaptenzorg (34 procent), gevolgd door de verpleging en verzorging (28 procent) en de detailhandel (21 procent).

Andere initiatieven die kinderopvangorganisaties ondernemen om met het personeelstekort om te gaan is medewerkers vragen om meer uren te werken. Een ruime meerderheid (61 procent tegen 56 procent in juni 2022) geeft aan dat de gemiddelde contractomvang daardoor toenam. En 36 procent van de organisaties geeft aan dat zij de gemiddelde deeltijdfactor wisten te verhogen door medewerkers die meer uren willen werken, een groter contract te geven.

 

Het personeelstekort in kinderopvang daalt licht. In de dagopvang naar 64 procent (in juni was dit 72 procent). Het tekort bij organisaties met buitenschoolse opvang bleef met 74 procent ongeveer gelijk aan de meting van juni. De belangrijkste reden voor het tekort is te weinig aanbod van geschikte kandidaten en ziekteverzuim.

Tot slot investeert een ruime meerderheid van de organisaties (61 procent) in het behoud van medewerkers. ‘Aandacht geven en een prettige werksfeer creëren’ worden daarbij het meest genoemd. In de uitstroom van kinderopvangmedewerkers is een lichte daling te zien (van 52 naar 48 procent).