Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Meer scholen kunnen meedoen aan programma School en Omgeving

Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om naast het reguliere curriculum extra activiteiten aan te bieden. In de nieuwe subsidieronde wordt het aantal scholen dat subsidie kan aanvragen uitgebreid.

 

Een belangrijke wijziging is dat meer categorie A-scholen een aanvraag kunnen indienen. In de eerste aanvraagronde betrof het de scholen met de hoogste relatieve onderwijsachterstandsscores, die samen vijf procent van het totaal aantal leerlingen hebben. Dit wordt uitgebreid naar de scholen die samen tien procent van de leerlingen hebben. Daarnaast wil de minister de tweede aanvraagperiode openstellen voor de categorie B-scholen die het niet gelukt is om in de eerste aanvraagperiode een aanvraag in te dienen.

Het programma School en Omgeving startte in 2022 om kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden, zoals sport, techniek, cultuur en huiswerkbegeleiding. Dat doen scholen samen met gemeenten en lokale aanbieders.