Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Meer dan duizend kinderen gedupeerden toeslagenaffaire uit huis geplaatst

In de periode van 2015 tot en met 2020 zijn circa 1110 kinderen uit huis geplaatst van ouders die gedupeerd zijn in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid keek het CBS hoeveel kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst.

Daarvoor telde het CBS het aantal kinderen van deze ouders dat een jeugdbeschermingsmaatregel had en jeugdhulp met verblijf kreeg.In de periode van 2015 tot en met 2020 zijn circa 1110 kinderen uit huis geplaatst van ouders die gedupeerd zijn in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid keek het CBS hoeveel kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Daarvoor telde het CBS het aantal kinderen van deze ouders dat een jeugdbeschermingsmaatregel had en jeugdhulp met verblijf kreeg.

Het CBS baseert zich op de zogenaamde microdata. Dat zijn gegevens op persoonsniveau die onder meer de Belastingdienst, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdhulpaanbieders aanleveren. Het CBS slaat die gegevens zo op dat ze niet herleidbaar zijn naar individuele personen. In Hart van Nederland benadrukt het CBS dat de cijfers geen directe link leggen tussen de uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire. Het CBS heeft niet onderzocht wat de reden voor de uithuisplaatsingen was.

Volgens advocaat Khadija Bozia, die meerdere toeslagenouders bijstaat, zijn de uithuisplaatsingen in veel gevallen het gevolg van een opstapeling aan problemen binnen een gezin. "Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een verslaving. Of schulden. En dat daardoor een opeenstapeling van ellende ontstaat, waardoor er uiteindelijk een situatie kan ontstaan waarbij de kinderen uit huis worden geplaatst."

In een reactie wijst bestuurslid Arina Kruithof van Jeugdzorg Nederland erop dat problemen van ouders, zoals schulden, armoede, stress, en psychische klachten, een negatieve invloed hebben op opvoeding van kinderen. ‘Als er ouders zijn die stress hebben meegemaakt, dan zijn het wel de ouders van de toeslagenaffaire. Gedupeerde ouders moeten daarom alle steun krijgen om hun leven weer op orde te krijgen. Daar waar dat extra inzet van de jeugdzorgorganisaties vraagt, zullen wij daar volledig aan meewerken.’

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker schrijft de Tweede Kamer dat ‘het verschrikkelijk’ zou zijn als de problemen van kindertoeslagouders een rol hebben gespeeld bij de uithuisplaatsingen. Dekker belooft in de brief hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen. De gedupeerde kinderen kunnen een financiële vergoeding aanvragen bij een Commissie Werkelijke Schade. In de zomer werd al bekend dat kinderen ook in aanmerking komen voor een financiële vergoeding. Exacte bedragen zijn nog niet bekend. De Tweede Kamer denkt aan bedragen tussen de 2000 tot 10.000 euro.

Ondertussen kijken gemeenten of ‘herstel van de gezinssituatie’ wenselijk en mogelijk is. Maar daar moet uiteindelijk ook een rechter zich over buigen. Er moet een landelijk meldpunt komen waar ouders en kinderen die met een uithuisplaatsing te maken kregen, terechtkunnen met vragen. ChristenUnie, SP, het CDA en Kamerlid Omtzigt willen dat de rijksoverheid erop toeziet dat dit landelijk meldpunt ook goed zal functioneren.