Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

In memoriam | Maria Jongsma (69) uit Groningen bleef – met ALS op de hielen – strijden voor het kind in achterstand

Kinderopvangvrouw, oprichter van Vivoj, medewerker aan het tijdschrift BBMP is op 17 januari jl. aan de gevolgen van ALS overleden.
In memoriam | Maria Jongsma (69) uit Groningen bleef – met ALS op de hielen – strijden voor het kind in achterstand

Maria Jongsma: "In 1979 ben ik afgestudeerd in de andragologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en vanaf dat moment werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs in adviserende en leidinggevende functies. Een paar voorbeelden: beleidsmedewerker bij Thuiszorg Drenthe, projectleider in Primary Health Care in Tanzania, consulent Projecten Mensen Zonder Werk in Friesland, directeur Stichting Kinderopvang Drenthe.
Vanaf 1997 ben ik als extern adviseur en projectleider werkzaam geweest in allerlei hoeken van de non-profitsector: o.a. interim directeur bij Sport Drenthe, Kunst- en Cultuur Drenthe en Visio (instelling voor blinden en slechtzienden), fusiebegeleider bij kinderopvang- en peuterspeelzaalwerk, projectleider bij het Implementatiebureau voor de Wet Kinderopvang, de MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Vanaf 2000 heb ik mijn werkzaamheden samen met collega’s uitgevoerd vanuit Vyvoj. Van daaruit hebben we vele nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals het initiëren van internationale uitwisseling en het ontwikkelen van de Gastouderacademie, online leren voor gastouders. 

 

RTV-Noord schrijft in een in memoriam: "

Jongsma was voorzitter van de voedselbank in Groningen en voorvechter van gratis kinderopvang voor alle kinderen, ongeacht of hun ouders werken of niet. Daarnaast vervulde ze allerlei bestuursfuncties. Ubbo Emmiuspenning In mei kent de Rijksuniversiteit Groningen haar de Ubbo Emmiuspenning toe voor maatschappelijke verdiensten. Ze grijpt dat moment aan om de handen op elkaar te krijgen voor gratis kinderopvang. Eind december maakt wethouder Carine Bloemhoff van de gemeente Groningen bekend dat haar plan werkelijkheid wordt. Dat doet ze bij Maria Jongsma thuis, op de bank, als erkenning voor haar inzet. Jongsma reageert blij verrast. ‘Dat dat gaat lukken en dat ik dat nog mag meemaken, fantastisch!’ Ze had zichzelf als doel gesteld haar werk en projecten goed af te ronden voor haar dood. ‘Als je daar aan werkt, is het een mooi tegenwicht tegen de verdrietige kant. Want van de hele dag huilen wordt niemand beter en ikzelf ook niet. En het is gelukt.’

BBMP:

Maria Jongsma schreef met grote regelmaat voor de BBMP. Zie hier een overzicht van de artikelen.