BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Manifest: Erken expertise kinderopvang

Het wordt tijd dat we in Nederland erkennen dat kinderopvang geen oppasdienst is. In de kinderopvang werken professionals met gespecialiseerde kennis die kinderen opvoeden en stimuleren in hun ontwikkeling. ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’ heet het manifest dat branchepartijen BK, BMK en BOinK op 31 oktober hebben geschreven. Zij pleiten ervoor om de expertise van de kinderopvang maatschappijbreed in te zetten. Het is voor het eerst dat de kinderopvangsector zo breed inzet op erkenning.

BMK, BK en BOinK pleiten ervoor dat kinderopvang en onderwijs elkaars expertise expliciet erkennen. De kinderopvang is expert in het domein van het jonge kind en wat betreft brede buitenschoolse talentontwikkeling. En ook als het gaat om de ondersteuning van ouders in de combinatie van arbeid en zorg. Het onderwijs is de expert waar het gaat om het aanleren van schoolse basisvaardigheden voor kinderen vanaf zes jaar.

Ouders en brancheorganisaties vinden dat de sector er aan toe is zich opnieuw te positioneren. Het is inmiddels 14 jaar geleden dat de wet Kinderopvang werd geïntroduceerd, een tijd waarin kinderopvang voornamelijk werd gezien als een arbeidsmarktinstrument. Nu, bijna 15 jaar later, is kinderopvang meer dan een oplossing voor werkende ouders, meer dan gescheiden werelden voor kinderen mét en kinderen zonder een achterstand. En dit denken wint steeds meer terrein.

De unieke expertise van kinderopvang bestaat uit drie cruciale pijlers: de rol van kinderopvang bij de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar), de rol van kinderopvang bij de brede talentontwikkeling van het oudere kind (6-12 jaar) en ondersteuning van en dienstverlening aan ouders. Daarnaast kan de kinderopvang samen met het primair onderwijs, een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van grote problemen in onze maatschappij.

Het inzetten van beider expertises maakt dat onderwijs en kinderopvang samen een veel beter aanbod aan kinderen kunnen doen, gericht op hun toekomstig benodigde competenties. Dit maakt een breed maatschappelijk debat nodig over een duurzame verankering van de drie pijlers van kinderopvang, als waardevol en onmisbaar voor de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, de economie en de samenleving als geheel. Het manifest roept daarom op deze expertise steviger te verankeren in het aanbod aan kinderen, opdat kinderen optimaal worden begeleid in hun ontwikkeling in een veranderende wereld.